top of page

Vizyon & Misyon

Vizyon

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin daha da hissedileceği dünyamızda gıda güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi ve teknolojiye dayalı tarımsal işletmelerin önemi gitgide artacaktır.

Misyon

Hayvansal ve bitkisel üretimde modern teknolojileri kullanarak ekolojik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir işletmecilik sistemini hayata geçirerek bölge çiftçilerine öncülük yapmak, onlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek ve ülke ekonomisine katma değeri yüksek ürünler üretmek.

bottom of page