top of page

Hakkımızda

Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesinde yer alan işletmemiz 1942-1943 yıllarında zirai kombinalar bünyesinde 24.010 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. Daha sonra bu arazinin 7.635 dekarı bölge halkına dağıtılmış ve geri kalan 16.375 dekarı Devlet Üretme Çiftliği bünyesinde kalmıştır.
 

İşletme daha sonra kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)  bünyesine alınıp, tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülmüştür.

Çiçekdağı Tarım İşletmesi 2004 yılında özelleştirilerek yine tarımsal faaliyette bulunmak üzere,  şirketimiz olan İLCİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.' ye 30 yıllığına kiralanmıştır. Devamında yapılan yeni yatırımlar ve yenileştirmelerin tamamlanmasının hemen ardından Tarım ve Köy işleri Bakanımız Sayın Mehdi Eker ’in katılımıyla Temmuz 2005’te İşletmenin resmi açılışı yapılmıştır.

Tarihçe

image.png

2004

Çiçekdağı Tarım İşletmesi'nin özelleştirilerek şirketimiz İLCİ TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.'ye 30 yıllığına kiralanması.

2005

Yapılan yeni yatırımlar ve yenileştirmelerin tamamlanmasının  hemen ardından işletmenin resmi açılışının yapılması.

2007

3.360 baş damızlık hayvan ile süt sığırcılığına başlanması.

2008

Sertifikalı tahıl, baklagil, yem bitkileri ve endüstri bitkileri tohumluklarını hazırlamak amacıyla  çağdaş bir tohumluk hazırlama tesisinin kurulması.

2009

Kırsal Kalkınma projesi kapsamında desteklenen ve günlük 160 ton kapasiteli kesif yem hazırlama ünitesinin işletmeye açılması.

2010

Kırsal Kalkınma projesi kapsamında desteklenen ve günlük 60 ton kapasiteli süt ve süt ürünleri fabrikasının işletmeye açılması.

2019

Akkaraman, Kıvırcık ve Romanov melezleri koyun ırkları başta olmak üzere toplam 3000 küçükbaş besi faaliyetlerine başlanması.

2022

5.000 kW gücünde güneş enerjisi santrali kurularak  çatılarda elektrik üretimine başlanması.

2023

Brezilya'dan ithal edilen 1.150 büyükbaş ile besicilik faaliyetinin arttırılarak devam edilmesi. 

Personel

İLCİ Çiçekdağı Tarım İşletmesinde 15 adet teknik, 5 adet idari personel olmak üzere toplamda 120 civarında daimi personel istihdam edilmektedir.

Mevsimsel faaliyetler ve yeni devreye sokulan entegre tesislere göre bu rakam devamlı bir artış göstermektedir.

Personel istihdamında bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı yapmak amacıyla % 70 oranında yerel insan kaynaklarına öncelik verilmektedir.

Makine Parkı

Karlılık ve zaman tasarrufu temel ilkesinden yola çıkan, teknoloji bağımlı bir işletme yönteminin hakim olduğu işletmede, tüm tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan en son teknoloji ürünü tarım alet ve makineleri satın alınarak, bölgemizde eşsiz bir makine parkı oluşturulmuştur.

Arazi Varlığı

İLCİ Çiçekdağı Tarım İşletmesinin, toplam arazisi 16.375 dekar olup bunun 15.000 dekarında bitkisel üretim yapılmaktadır. Bu arazinin 5.500 dekarında  sulu, geri kalan 9.500 dekarında ise  kuru tarım yapılmaktadır.

İnşaatı devam eden yeni bir gölet projesi ile sulu tarım alanlarının 10.000 dekara çıkartılması hedeflenmektedir. Kültür dışı arazide yapılan çalışmalarla özelikle koyunların otlatılması amacıyla yaklaşık 450 dekar yapay mera da tesis edilmiştir.

Sosyal Tesisler

İnsan odaklı bir işletmecilik anlayışı doğrultusunda çalışanlarımız ve onların aileleri ile misafirlerimizin tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak; lojmanlar, misafirhane, yemekhane, oyun sahaları ve çocuk parkları işletmemizde yer almaktadır.

bottom of page