top of page

Entegre Tesisler

Daha iyi bir yarın...

İlci Tarımın temel felsefesi tarımsal gelişmişlik seviyemizin dünya standartlarına ulaştırılması için tarımı bütüncül bir yaklaşımla ele alıp “tarladan- sofraya” kadar olan tüm zincirleri işletme düzeyinde hayata geçirmektir.

Bu nedenle, bitkisel ve hayvansal ürünlerin son ürüne dönüştürülmesi için çok ciddi endüstriyel yatırımlar yapılmaktadır.

Yem Fabrikası

Bu felsefenin gerçekleştirilmesinin ilk adımı olarak Kırsal Kalkınma projesi kapsamında desteklenen ve saatte 10 ton kapasiteli kesif yem hazırlama ünitesi 2009 yılında tamamlanmış olup bu tesis işletmeye açılmıştır.

Şu anda kendi yem ihtiyacını karşılayan bu fabrikadan ileriki yıllarda bölge çiftçilerine endüstriyel yem satışı da planlanmaktadır.

Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası

Yine Kırsal Kalkınma projesi kapsamında desteklenen ve saatte 4.5 ton kapasiteli süt ve süt ürünleri fabrikası bu yılın (2010) sonu itibariyle tamamlanıp işletmeye açılacaktır.

Kısa vadede kendi süt üretiminin yarısının işleneceği bu tesis damızlık süt sığırcılığının gelişmesiyle birlikte tam kapasite ile çalışacak ve Ülkemizde sağlıklı, güvenilir ve doğal süt ve süt ürünlerinde bir öncü rol üstlenecektir.

2011 yılının sonunda kapasite arttırımına gidilecektir.

GES

Damızlık işletmemizin çatısına kurduğumuz 5.000 kW gücünde GES'lerimizin geçici kabulu yapılmış olup faliyete alınmıştır.

Tohumluk Hazırlama Tesisi

İşletmede, çiftçilerimize daha kaliteli sertifikalı tahıl, baklagil, yem bitkileri ve endüstri bitkileri tohumluklarını hazırlamak amacıyla 12 ton/saat kapasiteli çağdaş bir tohumluk hazırlama tesisi de kurulmuştur.

Bu tesis şu an itibariyle civar köylerdeki çiftçilerimizin tohumluklarının temizlenmesi ve paketlenmesi için de hizmet vermeye başlamıştır.

bottom of page