top of page
Vineyard_edited.jpg

Bitkisel Üretim

Kuru Tarım

Tahıl Üretimi

Kuru koşullarda şu an itibariyle 9.500 dekar alanda nadas tahıl sistemi içerisinde üretimi yapılan Tarm 92 arpa çeşidinin sertifikalı tohumluk üretimi kademeli olarak arpa üretimine bırakılacaktır.

Ayrıca işletmenin ekolojik gerçekleri altında yine kademeli olarak kaliteli kaba yem üretim amacıyla fiğ+arpa karışımı/arpa ekim nöbeti sistemi denecektir.

Yem Bitkileri Üretimi

İşletmede artan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve toprakların ıslahı amacıyla kuru koşullarda geçen yıl 2000 dekar alanda korunga tesis edilmiş olup bunun 1700 dekarı kaba yem ve 300 dekarı ise tohumculuk için değerlendirilmektedir. Belli bir program dahilinde işletmede korunga üretimi artırılacaktır.

Yapay Mera

İşletmede,  şu ana kadar kültür dışı araziden daha verimli faydalanmak ve hayvanların beslenmesine ve yem girdilerini azaltmak için  450 dekar alanda  yapay mera tesis edilmiştir.

Özelikle kuzuların ve genç sığırların daha sağlıklı ve uzun süre bu alanlarda  beslenmeleri için meraların kısa vadede sulanarak yapay mera alanlarının 800 dekara çıkarılması planlanmaktadır.

6.jpg
james-baltz-jAt6cN6zl8M-unsplash.jpg

Sulu Tarım

Silajlık Mısır

Sulu tarımın yaygınlaştırılmasıyla birlikte damızlık süt sığırcılığının en önemli girdilerinden birisi olan mısır silajı için  2000 dekar alan birinci ve ikinci ürün olarak silajlık mısır üretimine ayrılmıştır.

Silajlık mısırda maliyeti düşürmek ve ekolojik riskleri  azaltmak amacıyla sıvı hayvan gübrelemesi ve azaltılmış/sıfır toprak işleme çalışmalarına hız verilmiştir.

Tahıl Üretimi

Sulu tarımda toprakların tek yönlü kullanımı önlemek ve işletmenin artan dane ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 1750 da alanda başta arpa olmak üzere buğday üretimi de gerçekleştirilmektedir. Tahıl üretimini müteakip ikinci ürün soya üretiminden ilk denemede iyi sonuç alınmış olup ekim nöbeti için bu bitki umut var bulunmuştur.

Yonca

Damızlık süt sığırcılığının en önemli diğer bir girdisi olan yonca  için  şu an itibariyle 750 dekar alan yonca üretimine ayrılmıştır.Kısa vadede 500 dekar yeni bir alanda yonca tesisi yapılacaktır.

Fiğ / Arpa Karışımları

Sulu alanlardan daha ekonomik ve ekolojik olarak yararlanmak amacıyla birinci ürün olarak ekim nöbetinde ortalama 1000 dekar alan hasıl (fiğ+arpa karışımı) üretimine ayrılmıştır.

İşletmede, azaltılmış toprak işleme ve sıvı hayvan gübrelemesi ile oldukça ekolojik ve ekonomik bir üretim hasıl üretimi gerçekleştirilmektedir.

8.jpg

Meyve ve Bağcılık

Çiftçilerimize her konuda  örnek olmayı kendine ilke edinen İLCİ Çiçekdağı Tarım İşletmesi, bitkisel üretimi çeşitlendirmek amacıyla işletmeye 30 dekar bağ, 95 dekar bodur elma, 90 dekar ceviz, 35 dekar badem olmak üzere toplam 250 dekar damlama sulama sistemi ile sulanan meyve bahçesi ve bağ tesis etmiştir.

 

Sulama sistemi
bottom of page