top of page

Hayvansal Üretim

Sığırcılık

Damızlık Süt Sığırcılığı

İLCİ Çiçekdağı Tarım İşletmesi’nin en önemli projesi olan  Damızlık Süt Sığırcılığında ilk etapta 1.600 büyükbaş sağmal kapasiteli olmak üzere toplam 3360 adet büyükbaş hayvan varlığına ulaşılmış olup bu proje en son teknolojilerin kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan planlama doğrultusunda, önümüzdeki yıl bu kapasitenin 3.000 sağmal sığır olmak üzere toplamda 6300 büyükbaşa çıkarılacaktır.

Besiciliğin de erkek dana ihtiyacını karşılamaya çalışan bu tesis orta vadede bölge çiftçisine damızlık (sertifikalı)  süt sığırı düvesi satışına başlamayı hedeflemektedir. Böylece, ülkemizin önemli ithalat kalemlerinden birisinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlanacaktır

Sığır Besiciliği

İşletmenini besicilikteki hedefi, sağlıklı, kaliteli ve makul fiyatlarla et ve et ürünlerinin üretilmesidir.  Bu amaca ulaşmak için şu an itibariyle  2.000 büyükbaş kapasiteli besi tesisi tamamlanmış olup, besicilik  faaliyetleri devam etmektedir.

Bu alanda da işletmenin besi kapasitesinin 5.000 büyükbaşa çıkarılması hedeflenmektedir. İLCİ Tarım’ın ilk 10 yıl içerisindeki projeksiyonu ise Et ve Süt Entegre Tesislerini kurup Ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Sunrise at Sığır

Koyunculuk

Damızlık Süt Koyunculuğu

Ülkemizde, koyunculukta verimliliği artırmak amacıyla modern sağım sistemlerinden birisi olan dönerli (rotary) sağım sistemi ilk kez işletmemizde tesis edilmiştir. Bu sayede toplumumuzda önemli düzeyde bir ihtiyaç olan endüstriyel koyun sütü üretiminde ciddi bir hamle yapılmıştır.

Ayrıca İvesi koyunları arasından 3000  küçükbaş kapasiteli elit sürü oluşturma ıslah projesi TÜBİTAK tarafından 2009 yılından beri desteklenmektedir. Bu çalışmalarla, Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile ortaklaşa “İvesi koyunlarında seleksiyona dayalı büyük çaplı bir ıslah” çalışması uygulamaya geçirilmiştir. Proje sonunda işletmede süt verimi daha yüksek yeni bir elit sürü oluşturulacaktır.

Koyun Besiciliği

İşletmede bu yıl itibariyle  Akkaraman ve Kıvırcık ve Romanov melezleri koyun ırkları başta olmak üzere toplam 3000 küçükbaş kuzu besisi faaliyetleri de sürdürülmektedir. Bu sayede, insanlarımızın kaliteli ve sağlıklı koyun eti üretimine katkı sağlanılmaktadır.

site foto.jpeg
bottom of page