top of page

Araştırma Projeleri

Araştırma Projeleri

Tarımsal üretim faaliyetlerine ek olarak İLCİ Çiçekdağı Tarım İşletmesi 2007 yılı itibariyle alt yapı eleman eksikliğini gidererek Tarım ve Köyişleri Bakanlığına müracaat edip Tarla Bitkileri Alanında “Özel Araştırma Enstitüsü” olmaya hak kazanmıştır. Başta arpa ve yem bitkileri olmak üzere birçok türde yurtiçi ve yurt dışı kaynaklardan materyal toplanmış ve seleksiyon yöntemiyle çeşit geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

Tarımsal üretimin her alanına dönük Ar-Ge çalışmalarına destek verme ve ortak çalışma ilkesi doğrultusunda Ülkemizdeki üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir. Bu bağlamda,TÜBİTAK  TEYDEB projeleri çerçevesinde hayvansal atıkların çevreye zararının azaltılması ve enerji üretimi ile son çıktılarının gübre olarak işletme arazilerinde kullanımını sağlamak ve bu konuda bölge çiftçilerine örnek teşkil etmek amacıyla bir biyogaz projesi 2008 yılında  başlatılmıştır. Bu proje bu yıl sonu tamamlanarak biyogaz tesisi faaliyete geçirilecek ve tahmini olarak 400 kW/st elektrik enerjisi ve 400 kW/st ta ısı enerjisi üretilecektir. Sürdürülebilir bitkisel üretim için bu oldukça önemli ve örnek bir adımdır.

Buna ek olarak Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen “ Orta Anadolu’da Sürdürülebilir İkinci Ürün Silajlık Mısır Araştırmaları” projesi 2009 yılı ve “Orta Anadolu Ve Geçit Bölgelerinin Sulu Koşullarında Azaltılmış Ve Sıfır Toprak İşlemeli Tarım Araştırmaları” projesi ise 2010 yılında başlatılmıştır. İşletmede son üç yıldır yürütülen ve olumlu sonuçlar alınan Toprak işlemesiz tarım çalışmalarına da devam edilmektedir.

Ayrıca endüstriyel koyun sütü üretimi amacıyla 3000 küçükbaş kapasiteli elit sürü oluşturma ıslah projesi TÜBİTAK (TEYDEB)’tarafından 2009 yılında desteklenmeye  başlanmış olup, proje çerçevesinde “İvesi koyunlarında seleksiyona dayalı büyük çaplı bir ıslah” çalışması yürütülmektedir.

bottom of page