top of page
Vineyard_edited.jpg

Bitkisel Üretim

İşletmede bitkisel üretim kuru ve sulu koşullarda yapılmaktadır. Kuru koşullarda toplam 9.500 dekar alanda nadas tahıl sistemi içerisinde Tarm 92 arpa çeşidinin sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilmektedir.

Tarihçemiz

Çiftlik 1942-1943 yıllarında zirai kombinalar bünyesinde 24010 dekar arazi üzerinde kurulmuştur. Daha sonra bu arazinin 7.635 da bölge halkına dağıtılmış ve geri kalan 16.375 da arazi Devlet Üretme Çiftliği bünyesinde kalmıştır.

Bu işletme daha sonra kurulan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesine alınıp, tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülmüştür.

Çiçekdağı Tarım İşletmesi 24.12.2004 tarihinde yine tarımsal faaliyete bulunmak üzere 30 yıllığına kiralanmıştır. Yapılan tamirat ve tadilatlar ve Tohumculuk tesisinsin tamamlanmasının hemen ardından Tarım ve Köy işleri Bakanımız Sayın Mehdi Eker’in katılımıyla Temmuz 2005’te İşletmenin resmi açılışı yapılmıştır.

james-baltz-jAt6cN6zl8M-unsplash.jpg

Rakamlarla İlci Tarım & Hayvanncılık

employees.png

120

Personel

earth.png

16.375

Dekar Arazi

tractor.png

Gelişmiş

Makina Parkı

quality.png

20 yıl

Deneyim

factory-machine.png

5

Entegre Tesis

Bitkisel Üretim

Tahıl Üretimi

Kuru koşullarda şu an itibariyle 9.500 dekar alanda nadas tahıl sistemi içerisinde üretimi yapılan Tarm 92 arpa çeşidinin sertifikalı tohumluk üretimi kademeli olarak arpa üretimine bırakılacaktır.Ayrıca işletmenin ekolojik gerçekleri altında yine kademeli olarak kaliteli kaba yem üretim amacıyla fiğ+arpa karışımı/arpa ekim nöbeti sistemi denecektir.

Yem Bitkileri Üretimi

İşletmede artan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve toprakların ıslahı amacıyla kuru koşullarda geçen yıl 2000 dekar alanda korunga tesis edilmiş olup bunun 1700 dekarı kaba yem ve 300 dekarı ise tohumculuk için değerlendirilmektedir. Belli bir program dahilinde işletmede korunga üretimi artırılacaktır.

Yapay Mera

İşletmede, şu ana kadar kültür dışı araziden daha verimli faydalanmak ve hayvanların beslenmesine ve yem girdilerini azaltmak için 450 dekar alanda yapay mera tesis edilmiştir. Özelikle kuzuların ve genç sığırların daha sağlıklı ve uzun süre bu alanlarda beslenmeleri için meraların kısa vadede sulanarak yapay mera alanlarının 800 dekara çıkarılması planlanmaktadır.

Hayvansal Üretim

Damızlık süt sığırcılığı

İLCİ Çiçekdağı Tarım İşletmesi’nin en önemli projesi olan Damızlık Süt Sığırcılığında ilk etapta 1.600 büyükbaş sağmal kapasiteli olmak üzere toplam 3360 adet büyükbaş hayvan varlığına ulaşılmış olup bu proje en son teknolojilerin kullanımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan planlama doğrultusunda, önümüzdeki yıl bu kapasitenin 3.000 sağmal sığır olmak üzere toplamda 6300 büyükbaşa çıkarılacaktır.Besiciliğin de erkek dana ihtiyacını karşılamaya çalışan bu tesis orta vadede bölge çiftçisine damızlık (sertifikalı) süt sığırı düvesi satışına başlamayı hedeflemektedir. Böylece, ülkemizin önemli ithalat kalemlerinden birisinin azaltılmasına önemli bir katkı sağlanacaktır

Sığır Besiciliği

İşletmenini besicilikteki hedefi, sağlıklı, kaliteli ve makul fiyatlarla et ve et ürünlerinin üretilmesidir. Bu amaca ulaşmak için şu an itibariyle 2.000 büyükbaş kapasiteli besi tesisi tamamlanmış olup, besicilik faaliyetleri devam etmektedir.Bu alanda da işletmenin besi kapasitesinin 5.000 büyükbaşa çıkarılması hedeflenmektedir. İLCİ Tarım’ın ilk 10 yıl içerisindeki projeksiyonu ise Et ve Süt Entegre Tesislerini kurup Ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Group 70.png

İLCİ DEĞERLERİ

Mükemmeliyetin anahtarı, özenli çalışmada yatmaktadır. Deneyimi yenilik ve inovasyonla birleştirdiğimiz şirket yapımızda, güçlü bir organizasyon, etkili ekip işbirliği ve güvene dayalı bir yaklaşım sayesinde mükemmel sonuçlar sunmak için her ayrıntıya özel bir önem atfediyoruz.

bottom of page